De torens - overzicht

Inhoud
StartDe torens vertelden mij


Jan W. Kesler

INHOUD
Friesland [deel 3] Groningen [deel 1]
Ketterij in het land der vrije Friezen. Van een nieuwe pastorie naast een oude kerk.
In de schaduw der St. Geertrui. Wat er op den "stillen" zondagmorgen kan gebeuren.
Sljucht en rjucht as dy fen Bolsert. Ge kent onze kerken nog niet....
Stad van wijsheid en dwaasheid. Dwingelandij der dorpsdespoten
Vreezen van het hof van Vriesland. "Heere, vergeeft ons onse schult...."
Wat in Dokkum tot stand kwam. Het land der "dikke boeren".
Arme hoek in het rijke land. Kopzorg om kostelijke zielen.
Drente [deel 2]
"Echt Drente".
Nieuw land in de oude landschap
Tusschen oude steenen
Drente's oudste kerk.


De torens vertelden mij De torens vertelden mij - Jan W. Kesler [1941/1942?]
Uitgever: onbekend

Een reisverslag van een fietstocht door Groningen, Drente en Friesland.
Het boekje is letterlijk weergegeven, inclusief de zetfouten.


Foto's
St. Geertruikerk te Workum. Boerderij aan het Reitdiep.
Kerk te Marum. Menkema-borg, thans museum, onder Uithuizen.
Universiteit te Groningen. Gevels aan de Ossenmarkt te Groningen.
Klassieke kop-hals-romp boerderij te Maarhuizen. In de Groninger dorpen staan nog vele molens.
Een koppel vlastrekkers aan het werk. Korenbergen in Drente.
Karakteristiek Drentsch dorpsgezicht. Het Gereformeerde kerkje van Drijber.
Raadhuis te Hoogeveen. Hunebed op het Drouwenerzand.
Drente's oudste kerk: Anlo. Kerkje te Gasselte.
Zomer aan den Frieschen zeedijk. Stadhuisingang te Franeker.
Stadhuisgevel te Leeuwarden. De oude tijd herleeft..... (spinster).
Kerkje te Hogebeintum. Kerkgang te Drachten.
Een "wring", damhek van typisch Groningsche makelij.
Boerderij op het Hoogeland. Let op de gecamoufleerde schuur!.
Poging tot vernieuwing van het boerenhuis, onder Niekerk (architect Reitsma te Leens).
Toren, kerk en pastorie te Eenrum (Architect Olsmeyer te Winsum).
Fragment van koorbank te Bolsward, voorstellend de geschiedenis van de heilige Barbara.
lied Op de groote stille heide.


webdesign & copyright
© 2001-2003 Eveline
→