De herder


 overzicht
Inhoud
Start
De Herder
Dichter: P. Louwerse
Componist: J. Worp


Couplet 1
Op de groote, stille heide
Dwaalt de herder eenzaam rond,
Wijl de witgewolde kudde
Trouw bewaakt wordt door den hond.
En, al dwalend ginds en her,
Denkt de herder: "Och, hoe ver,
Hoe ver is mijn heide!
Hoe ver is mijn heide,
mijn heide!"

Couplet 2
Op de groote, stille heide
Bloeien bloemjes lief en teer,
Pralend in de zonnestralen
Als een bloemhof heind'en veer.
En, te vreên met karig loon,
Roept de herder: O, hoe schoon,
Hoe schoon is mijn heide!
Hoe schoon is mijn heide,
mijn heide!"

Couplet 3
Op de groote, stille heide
Rust het al bij maneschijn,
Als de schaapjes en de bloemen
Vredig ingeslapen zijn.
En, terugziend'op zijn pad,
Juicht de herder: "welk een schat!
Hoe rijk is mijn heide!
Hoe rijk is mijn heide,
mijn heide!"


webdesign & copyright
© 2001-2003 Eveline