Telegrafie: inhoud

Inhoud
Start
Klik om naar deel 1 te gaan. Klik om naar deel 2 te gaan. Klik om naar deel 3 te gaan. Klik om naar deel 4 te gaan. Klik om naar deel 5 te gaan. Klik om naar deel 6 te gaan. Klik om naar deel 7 te gaan. Klik om naar deel 8 te gaan. Klik om naar deel 9 te gaan. Klik om naar deel 10 te gaan.

Uit: De Natuur
Populair Geïllustreerd Maandschrift, gewijd aan de Natuurkundige Wetenschappen en hare toepassingen.
Onder redactie van Dr. A. van Hennekeler en Dr. N. van de Wall. Utrecht, J.G. Broese
Vierde jaargang 1884, vijfde jaargang 1885 en negende jaargang 1889.


Zie ook Rijkstelegraaf (Telegramtarieven) in 1918 uit de almanak Voor Hart en Huis.


webdesign & copyright © 2001-2003 Eveline