Telegrafie deel 9
inhoud
deel 1
deel 2
deel 3
deel 4
deel 5
deel 6
deel 7
deel 8
deel 10


Inhoud
Start
Overzicht van de Nederlandsche Rijkstelegraaf over 1888

Door H. van Eck

Uit: De Natuur - Populair Geïllustreerd Maandschrift, gewijd aan de
Natuurkundige Wetenschappen en hare toepassingen.

Onder redactie van Dr. A. van Hennekeler en Dr. N. van de Wall.
Negende jaargang 1889.
Utrecht, J.G. Broese


Lengte der lijnen in kilometers 4982
Lengte der draden in kilometers 17514,5
Aantal kantoren (Benevens 309 kantoren van spoorwegmaatschappijen en bijzondere ondernemingen.) 378
Aantal toestellen 809
Aantal ambtenaren 910
Aantal bestellers 775
Aantal binnenlandsche telegrammen 2,070,283
Aantal telegrammen naar het buitenland verzonden 639,534
Aantal telegrammen van het buitenland ontvangen 818,316
Aantal transitotelegrammen 531,541
Aantal diensttelegrammen 34,103
Totaal over 1888 4,093,777
Totaal over 1887 3,734,065


webdesign & copyright
© 2001-2003 Eveline