Telegrafie: deel 4
inhoud
deel 1
deel 2
deel 3
deel 5
deel 6
deel 7
deel 8
deel 9
deel 10


Inhoud
Start
Het telegrafisch verkeer in Europa

Door H. van Eck [?]

Uit: De Natuur - Populair Geïllustreerd Maandschrift, gewijd aan de
Natuurkundige Wetenschappen en hare toepassingen.

Onder redactie van Dr. A. van Hennekeler en Dr. N. van de Wall.
Vijfde jaargang 1885.
Utrecht, J.G. Broese   Uit het Berner Journal tťlťgraphique ontleenen wij de volgende gegevens nopens het telegrafisch verkeer in het jaar 1883 van de verschillende staten in Europa. Wij voegen daarbij de bevoling van elken staat in duizendtallen, alsmede het aantal telegrammen, op iedere 1000 inwoners in elk land behandeld, transito-telegrammen bij deze laatste berekening buiten aanmerking latende.


STATEN Bevolking in duizendtallen Aantal betaalde, ontvangen en verzonden binnen- en buitenlandsche telegrammen Aantal doorgezonden (transito's) telegrammen Aantal telegrammen op ieder duizendtal inwoners
BelgiŽ 5655 3.558.206 605.273 629
BosniŽ-Herzogewina 1158 241.283 29.097 122
Bulgarije 1999 241.283 18.369 153
Denemarken 1981 971.420 300.761 489
Duitschland 45234 17.208.443 686.237 380
Frankrijk (met Korsika) 37672 26.280.029 759.761 697
Griekenland 1954 521.621 75.269 272
Groot-BrittanniŽ en Ierland 35600 33.490.302 253.870 912
Hongarije 15642 3.200.044 162.951 204
ItaliŽ 28951 7.398.441 166.299 255
Nederland 4225 3.564.924 118.651 843
Noorwegen 1920 912.621 - 475
Oostenrijk 22144 5.760.901 525.572 260
RumeniŽ 5040 1.215.459 25.056 241
Rusland 101342 9.549.881 121.963 94
ServiŽ 1850 337.779 12.902 182
Spanje 16936 2.741.394 79.922 162
Zweden 4604 1.206.217 153.367 262
Zwitserland 2846 2.586.083 302.812 908


   Men ziet dus, dat na Engeland en Zwitserland, Nederland het land is, dat het grootste telegrafische verkeer heeft. Dat dit iets zegt ten voordeele van zijn voorspoed, is buiten kijf, al is niet te ontkennen, dat de Amsterdamsche beurs in dat verkeer een niet onbeduidende rol speelt.
   Omtrent Turkije zijn geen gegevens bekend.      E.


webdesign & copyright
© 2001-2003 Eveline
→