Troelstra in karikatuur

 Overzicht boeken

Overzicht
Begin


Troelstra in de karikatuur


Troelstra in de karikatuur

Albert Hahn Jr.

tweede druk

1925

N.V. Boekhandel en Uitgevers-Maatij "Ontwikkeling" - Keizersgr. 376 - Amsterdam


Voorwoord De aanstaande campagne in 1913.
Toelichting Nou komt 't!
TKWAAT Het Anti-Rome-spelletje.
De scheuring in de Sociaal-Democratische Partij. Gevolgen van het onthoudings-advies van Kuyper.
Mr. P.J. Troelstra. Hoe Teunis Vijgenblad het zich denkt.
De herstemming te Amsterdam. Hoe ze 't wilden.
Christelijk kindergespeel. Van de wal in de ... boot.
De uitwerking der Liberaal-Anarchistisch-Klerikale stinkbom! Oplossingen van de Kabinetscrisis (I).
En de heele "Volk"-redactie" trekt zich de haren uit van wanhoop. Oplossingen van de Kabinetscrisis (II).
Troelstra Dr. Kuypers masker afrukkend. Oplossingen van de Kabinetscrisis (III).
Lely's Kamerzetel door Troelstra ingenomen. Wankel.
De wegen des Heeren zijn ondoorgrondelijk. Misrekening.
Hoera voor Amsterdam III! Als ik maar dorst!!.....
Op het Kruispunt. Uit den Komkommertijd.
Op het politieke kerkhof. Consequenties.
De nieuwste socialisten-vreter. (Prof. Bolland). Verantwoordelijkheidsgevoel.
Troelstra verjaagt P.L. Tak uit den hemel. Het antwoord.
Het Congres van de S.D.A.P. De verstoorde Vrede.
Het buitengewoon congres der S.D.A.P. Chanteclair.
Het laatste bedrijf van het Deventersche drama. Stationschef Troelstra.
In zake buitengewoon Congres. Onthoudings-advies van Dr. Kuyper.
Hoe de S.D.A.P. de werkloosheid exploiteert. Troelstra's Pensioen-motie.
Toekomst-Heraldiek. Sinterklaas op 9 December.
Ook al vanwege de Politiek! Een klein contrastje.
De vrijzinnige koncentratie. De Vrijwillige Landstorm in de Diplomatie.
Dilemma. De politieke bakker.
De Wondersleutel. De doorgang wordt nauwer dan ooit.
Maak mij asjeblieft zwart! De Vogelverschrikker.
Hoe de sociaal-democraten over de crisis denken. Posthuma's naderend einde.
De staart van den komeet om den ouden wereldbol. Als de Menschheid in nood is.
Paaschdronk te Leiden en Utrecht. Moeilijke bezigheid.
De groote match. De bemoeiïngen van het Vaticaan en van Stockholm.
De terugkeer van het slagveld. Aan de Engelsche kust.
Waar de schotels vandaan komen. De Jongejanner.
Onder de Kiesrechtpers. De coquette politicus.
Algemeen Kiesrecht. De troon in gevaar.
De eed in de Paasch-baan (Utrecht). Ruys de Beerenbrouck.
Voorbereiding voor den Rooden Dinsdag. Cyrano.
Compensatie. Een jaar geleden.
Propaganda op 's Rijks kosten. De Trap des Levens.
Vlootdomineerderij. Het N.V.V., Wijnkoop en Troelstra.
Jongste gruweldaad van den kindermoordenaar Aalberse. De Rijksdagverkiezingen.
Parlementair afscheid. Zooals de Heer Troelstra de verhoudingen in Europa voorstelde.
Het groote opperhoofd. De Internationale.
Een gewichtig jaar.  


webdesign & copyright
© 2001-2005 Eveline