Scheepspraet


 overzicht
Inhoud
Start
x


"Scheepspraet" werd samen-
gesteld door
Res. Majoor Ph. J. te Winkel
en
Res. Kapitein H.E. Janssen

De tekst werd geschreven
door Piet Bakker, de illu-
straties zijn van E. Doeve

~

De samenstellers betuigen
hierbij hun dank aan de
verschillende deskundigen,
die hun gewaardeerde mede-
werking hebben verleend.

~

Gedrukt te Rotterdam op de
persen van M. Wyt & Zonen


webdesign & copyright
© 2000-2003 Eveline