Scheepspraet


 overzicht
Inhoud
Start
sloepenrol Sloepenrol

   Wat beteekent dit voor een landrot vreemde woord? Het is een oefening, die dient om ieder vertrouwd te maken met de reddingsmaatregelen aan boord. Kort na de inscheping wordt deze "sloepenrol" gehouden.
   Sloepenrol is voor ieder opvarende verplicht en ieder opvarende doet verstandig om deze oefening ernstig te nemen, zijn leven kan er namelijk van afhangen. Het kan voorkomen, dat op volle zee het schip verlaten moet worden. Wanneer er zeven korte stooten en een lange stoot op de scheepsfluit of op de alarmklokken gegeven worden, dan moet ieder zich zoo snel en zoo rustig mogelijk begeven naar de plaats aan dek, die vooraf bekend gemaakt is. Het zwemvest moet stevig worden aangegord; commandanten zien toe, dat alles ordelijk en toch binnen den kortst mogelijken tijd geschiedt.
   Wij herhalen: maak van "sloepenrol" geen vermakelijkheid, maar besef dat zelfs het grootste schip toch altijd een schip blijft, dat wil zeggen: kan zinken. In de sloepen en op de vlotten is plaats voor allen, de kans dat men het schip verlaten moet, is welhaast theoretisch, maar de ervaring van duizenden jaren scheepvaart heeft bij iederen zeemen het instinct doen ontwaken, dat men er altijd rekening mee moet houden; slechts de landrot lacht er om, de varens man niet. Toon dus een beetje varensman te zijn en laat het lachen na.
   Nog iets over de veiligheid:
   Op verschillende plaatsen van het schip hangen reddingsboeien. Het kan voorkomen, dat er een man overboord slaat. In dat geval is er slechts één ding te doen: grijp den dichtsbijzijnden reddingsboei en smijt dien den drenkeling na. Natuurlijk moet de officier van de wacht op de brug onmiddellijk gewaarschuwd worden door het roepen van "Man overboord", doch ge kunt het aan hem overlaten, om de verdere maatregelen te nemen.
sloepen
brand Brandgevaar aan boord

   Wij zeiden het al toen wij over sloepenrol schreven: een schip, zelfs het grootste, blijft altijd een schip. De zee heeft namelijk de eigenaardigheid, dat je er niet over kunt loopen en dit rbengt eenige consequenties met zich mee. De maatregelen, die voor de veiligheid worden genomen, moeten stipter zijn dan aan wal, waar men in geval van nood altijd nog de beenen kan nemen.
   Nu is het grootste gevaar aan boord: B r a n d !
   Als er brand aan boord van een troepentransportschip uitbreekt, loopt iedereen gevaar, en heeft iedereen dus den plicht om alles bij te dragen om het gevaar tot een minimum te beperken. Het is in de eerste plaats kalmte, die je redden kan. Paniek aan boord is net zoo gevaarlijk als de brand zelf. Een gedeelte van de bemanning is geoefend in en daarom belast met de eigenlijke blussching. Op verschillende plaatsen ziet ge brandslangen en brandbluschapparaten; zij worden onmiddellijk in werking gesteld, zoodra het brandsignaal wordt gegeven. Ge zult ook brandmelders aan boord zien. Ontstaat er brand, dan is het niet verstandig om daar eerst met een kameraad gezellig over te gaan keuvelen, doch het verdient eenige aanbeveling om onmiddellijk den brandmelder in werking te stellen, dan wel de brug te waarschuwen.
   Het voorkomen van brand is altijd nog beter dan het blusschen van brand. Er is op een troepenschip nog al wat houten betimmering en daarom is het streng verboden om in de woonruimten te rooken. Wie dit stiekum doet, begaat een misdaad aan zijn medeschepelingen en zichzelf. Wordt hij op rooken betrapt, dan zit er een aanzienlijke "douw" op. En terecht! Ook aan dek is voorzichtigheid geboden. Gooi geen peukjes overboord. Klop uw brandende pijp niet uit op de reeling, maar maak gebruik van de aschbakken. Het ergste vergrijp is om een brandend peukje weg te gooien aan den loefkant. Dan immers bestaat de groote kans, dat het met een sierlijk boogje terugkomt door een openstaande patrijspoort en de grootste narigheid aanricht.
   Veel electrische apparaten zult ge wel niet bij uw bagage hebben en dat is maar goed ook, want die mogen aan boord niet gebruikt worden.

   Om dit vurige hoofdstuk te besluiten vatten wij de hoofdzaak nog even samen:
1. Niet rooken in de ruimen.
2. Voorzichtig rooken aan dek.
3. Bij brand een koel hoofd houden.

roken

webdesign & copyright
© 2000-2003 Eveline