Jean Dominique Larrey

Inhoud
Start
 
A son Excellence
le Baron d'Arnaud de Vitrolles

Ambassadeur de France à la Haye

Hommage d'admiration et de respectueuse
Sympathie envers un grand Francais.
 
Larrey, een der opmerkelijkste figuren uit het daaraan zoo rijke tijdperk van Napoleon I kan met recht worden beschouwd las een der voornaamste grondleggers van den militairen geneeskundigen dienst.
Al zal men bij het lezen van deze biografie hier en daar rekening moeten houden met de bronnen, waaruit moest worden geput en de te dien tijde heerschende opvattingen op geneeskundig gebied, de schrijver verrichtte, door persoonlijke bewondering gedreven, ongetwijfeld een nuttig werk, deze figuur uit het verleden voor ons te doen leven.

's Gravenhage, 5 December 1932.
Dr. J.C. DIEHL
Inspecteur van den Geneeskundigen
Dienst der Landmacht.
Jean Dominique Larrey Het boekje is letterlijk weergegeven, inclusief de zetfouten.


webdesign & copyright
© 2001-2003 Eveline