Geïll. Encyclopædie: geschut


 HP: Index
Inhoud
Start
Geïllustreerde Encyclopædie

naar verschillende bronnen bewerkt
door
Jan Brouwer,
Leeraar aan het Kon. Inst. v.d. Marine te Willemsoord.
's-Gravenhage, Joh. Ykema mei 1886.Loopgraaf:
(krijgsk.) Gegraven gang, om vestingwerken te naderen en te ondermijnen, door borstwering tegen den vijand gedekt.


Geschut:
Kanonnen met toebehoren.


Plaat XXII. [Overzicht, gescand op 100%. De figuren zijn op 200% gescand.]
Bij: Loopgraaf (2, 5), Geschut (1, 3, 4, 6-10).
plaat XXII


Plaat XXII, fig. 5, toont een loopgraaf op eenigen afstand van de vesting.
XXII-figuur 5


Plaat XXII, fig. 2, toont een loopgraaf dicht bij de vesting.
XXII-figuur 2


Plaat XXII, fig. 1, Gatling-revolverkanon.
XXII-figuur 1


Plaat XXII, fig. 3, achterlaadmortier, 21 c.M.
XXII-figuur 3


Plaat XXII, fig. 9, stuk geschut op affuit aan boord.
XXII-figuur 9


Plaat XXII, fig. 4, sluitstuk daarvan.
XXII-figuur 4


Plaat XXII, fig. 6, doorsnede van een Engelsch geschut, systeem Fraser.
XXII-figuur 6


Plaat XXII, fig. 10, sluitstuk van Fransch belegeringsgeschut.
XXII-figuur 10


webdesign & copyright
© 2001-2003 Eveline