Geïll. Encyclopædie: vuurwapen


 HP: Index
Inhoud
Start
Geïllustreerde Encyclopædie

naar verschillende bronnen bewerkt
door
Jan Brouwer,
Leeraar aan het Kon. Inst. v.d. Marine te Willemsoord.
's-Gravenhage, Joh. Ykema mei 1886.Vuurwapen:
Wapen, waarmee men door de snelle ontwikkeling van gas bij ontbranding van buskruit, projectielen werpt.
Plaat XX en XXI stellen draagbare vuurwapenen (geweren) en de voornaamste deelen daarvan voor.

Plaat XX. [Overzicht, gescand op 100%. De figuren zijn op 200% gescand.]
Bij: Vuurwapen.

plaat XX


Plaat XXI. [Overzicht, gescand op 100%. De figuren zijn op 200% gescand.]
Bij: Vuurwapen.

plaat XXI


Plaat XX, fig. 3-21, deelen van het Mausergeweer (Duitschl.).
XX-figuur 3-21


Plaat XX, fig. 1, Vetterligeweer (Italië).
XX-figuur 1


Plaat XX, fig. 2, patroon met papieromwikkeling.
XX-figuur 2


Plaat XX, fig. 22, jachtgeweer van Lefaucheux.
XX-figuur 22


Plaat XX, fig. 23, Wedergeweer (Beieren).
XX-figuur 23


Plaat XXI, fig. 1-2, Martinigeweer (Engeland).
XXI-figuur 1-2


Plaat XXI, fig. 3-4, Remingtongeweer (Spanje en Denemarken).
XXI-figuur 3-4


Plaat XXI, fig. 5, Berdangeweer (Rusland).
XXI-figuur 5


Plaat XXI, fig. 6, jachtgeweer van Lefaucheux.
XXI-figuur 6


Plaat XXI, fig. 7, Vetterli-repeteergeweer.
XXI-figuur 7


Plaat XXI, fig. 8, Werdergeweer.
XXI-figuur 8


Plaat XXI, fig. 9-10, Spencer-reperteergeweer (N.-Am.).
XXI-figuur 9-10


webdesign & copyright
© 2001-2003 Eveline