Geïll. Encyclopædie: electriciteit


 HP: Index
Inhoud
Start
Geïllustreerde Encyclopædie

naar verschillende bronnen bewerkt
door
Jan Brouwer,
Leeraar aan het Kon. Inst. v.d. Marine te Willemsoord.
's-Gravenhage, Joh. Ykema mei 1886.Electriciteit:
Natuurkracht, door wrijving, temperatuur verandering of aanraking van zekere andere stoffen, in lichamen opgewekt en die zich openbaart door aantrekking en afstooting, in licht- en geluidsverschijnselen of in physiologische werkingen.
Positieve electriciteit wordt door wrijving in glas opgewekt en negatieve electriciteit wordt in hars opgewekt. Gelijkmatige electriciteit stoot elkander af, en ongelijkmatige electriciteit trekt elkander aan.

Plaat VIII. [Overzicht, gescand op 100%. De figuren zijn op 200% gescand.]
Bij: Dynamo-electr. machine (3, 5, 6), Electrisch licht (1, 2, 4).
plaat VIII


Plaat IX. [Overzicht, gescand op 100%. De figuren zijn op 200% gescand.]
Bij: Electrisch licht (1, 2, 3, 4, 7, 10), Gloeilamp (5, 6, 8, 9).
plaat IX


Plaat X. [Overzicht, gescand op 100%. De figuren zijn op 200% gescand.]
Bij: Telephoon (1-6), Galvanische batterij (7).
plaat X


Dynamo-electrische machine:
Machine, door Siemens uitgev. om sterkere electrische stroomen te verkrijgen. Wordt gebruikt ter verkrijging van electrisch licht, ook soms bij telegraphie in plaats van de elementen.

Plaat VIII, fig. 3, machine van Siemens.
VIII-figuur 3


Plaat VIII, fig. 5, machine van Edison, voor 60 lampen van 16 kaarsen.
VIII-figuur 5


Plaat VIII, fig. 6, machine van Fein, wordt met de hand bewogen.
VIII-figuur 6


Electrisch licht:
Lichtverschijnsel, door een electrischen stroom veroorzaakt in twee tegenover elkander geplaatste koolstaven (booglicht) of in een gebogen kooldraad, die zich in een luchtledigen glazen bol bevindt (gloeilicht).

Plaat VIII, fig. 1, lamp van Siemens met regulator.
VIII-figuur 1


Plaat VIII, fig. 2, projector, werpt door middel van glazen prisma's een lichtbundel op een bepaald punt in de verte; op oorlogschepen in gebruik.
VIII-figuur 2


Plaat VIII, fig. 4, vuurtorenlamp.
VIII-figuur 4


Plaat IX, fig. 1, lamp van Jablochkoff.
IX-figuur 1


Plaat IX, fig. 4, differentiaal lamp van Siemens met inrichting daarvan in figuur 3.
IX-figuur 4


Plaat IX, fig. 3, inrichting van de differentiaal lamp van Siemens.
IX-figuur 3


Plaat IX, fig. 2, lamp van Schuckert, van buiten.
IX-figuur 2


Plaat IX, fig. 10, lamp van Schuckert, van binnen.
IX-figuur 10


Plaat IX, fig. 7, magneet tot opwekking van electrische stroom.
IX-figuur 7


Plaat IX, fig. 5, gloeilamp.
IX-figuur 5


Plaat IX, fig. 6, gloeilamp.
IX-figuur 6


Plaat IX, fig. 8, gloeilamp.
IX-figuur 8


Plaat IX, fig. 9, gloeilamp.
IX-figuur 9


Electrische batterij:
Samenvoeging van een aantal Leidsche flesschen.


Electrische stroom:
Zie Galvanismus.


Galvanismus:
Electriciteit, door chemische werking opgewekt.
Aloysius Galvani: Ital. ontleedkundige, ontdekte 1780 het galvanismus; 1737-1798.


Galvanische batterij:
Verzameling met elkander verbonden galvanische elementen. Zulk een element bestaat uit een paar metalen platen, b.v. koper en zink, die door een vochtige schijf gescheiden zijn, en waarin aanrakings-electriciteit wordt opgewekt. Later veel gewijzigd.
Bij een element van Bunsen is het koper vervangen door een in een poreus vat met zwavelzuur staande koolcylinder.

Plaat X, fig. 7, galvanische batterij van Bunsen.
X-figuur 7


Telephoon:
Toestel, om door middel van een electrischen stroom geluiden voort te planten, 1860 door Philipp Reis uitgevonden, 1876 door Bell verbeterd en in toepassing gebracht.

Plaat X, fig. 5, oorpsr. Bell-telephoon; het geluid door O, doet een plaatje P trillen, die trillingen hebben invloed op de kracht van magneet M, waardoor in de omwindingen SS een electr. stroom wordt opgewekt, die zich door den draad ll voortplant en aan het andere einde in een gelijken toestel dezelfde werkingen, doch in omgekeerde volgorde te weeg brengt.
X-figuur 5


Plaat X, fig. 6, in Aders-telephoon komt de gekromde magneet M met 2 polen tegen het plaatje P en wordt de magnetische kracht versterkt door den ring van week ijzer x x.
X-figuur 6


Plaat X, fig. 1, 3 en 4, in Fein-telephoon werkt de magneet M op een kern A A, die uit 2 met draad omwonden plaatjes bestaat, dicht bij het in trilling gebrachte plaatje.
X-figuur 1/3/4


Plaat X, fig. 2 in Edison-transmitter, is geen magneet, maar mondstuk O, en ijzeren plaat P, die tegen een stuk kool drukt, dat bij meer of minder druk sterker of zwakker geleidingsvermogen bekomt. Deze toestel moet in een stroom door een batterij opgewekt, worden uitgeschakeld; het overbrengen der geluidstrillingen geschiedt dan door de veranderingen van het geleidingsvermogen van de kool, die veroorzaakt worden door de trillingen van de plaat P.
X-figuur 2


webdesign & copyright
© 2001-2003 Eveline