Geïll. Encyclopædie: reddding


 HP: Index
Inhoud
Start
Geïllustreerde Encyclopædie

naar verschillende bronnen bewerkt
door
Jan Brouwer,
Leeraar aan het Kon. Inst. v.d. Marine te Willemsoord.
's-Gravenhage, Joh. Ykema mei 1886.Reddingtoestellen plaat XVIII.
Dit is een overzicht, gescand op 100%. Onderstaande figuren zijn op 150 of 200% gescand, om alles wat duidelijker te laten uitkomen.
plaat XVIII


Figuur I - Sleepboot met ontredderde brik op sleeptouw.
figuur I


Figuur II en III - Kurkring en kurkgordel, om de manschappen der reddingboot voor verdrinking te bewaren.
figuur II en III


Figuur IV - Bemande reddingboot, zooals die op een onderstel met wielen op het strand gereden wordt.
figuur IV


Figuur V en VI - Inrichting tot het schieten van vuurpijlen met daaraan bevestigde lijnen naar het schip, dat in nood zit.
figuur V en VI


Figuur VII en VIII - Wijze, waarop de lijn opgewonden is, om gemakkelijk te worden gevierd.
figuur VII en VIII


Figuur IX en X - Uit die lijnen en touwen samengestelde inrichting om de schipbreuke-lingen in korven aan het strand te trekken.
figuur IX en X


webdesign & copyright
© 2001-2003 Eveline