De Natuur: overzicht 1885


← overzicht
Inhoud
Start
De Natuur
Populair Geïllustreerd Maandschrift,
gewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen,

onder redactie van
Dr. A. van Hennekeler en Dr. N. van de Wall.

met medewerking van

Dr. E.F. van de Sande Bakhuijzen, Dr. H. Blink, Dr. J.D. Boeke, Dr. Vitus Bruinsma,
Dr. J. Campert, Dr. J.C. Costerus, H. van Eck, Dr. W. Gleuns, R.E. de Haan, A.D. Hagedoorn,
Dr. P.J. Kaiser, Prof. Dr. C.M. Kan, Dr. N.P. Kapteijn, Dr. D. de Loos,
F.J. Lugt, Dr. J.E. Rombouts, Dr. R. Sinia, Dr. H. van de Stadt, W. Verweij Azn.,
H.C. van Woerden en anderen.


Vierde jaargang 1884 - Vijfde jaargang 1885 - Negende jaargang 1889.

Utrecht, J.G. Broese• De barometerstand: correspondentie
15 Januari 1885/15 Maart - 5e Jaargang
thermometer • De holosteric en aneroïde barometer: correspondentie
15 Januari 1885/15 Februari - 5e Jaargang
• De kleur van den hemel
15 Februari 1885 - 5e Jaargang
• De bliksemafleider
15 April 1885 - 5e Jaargang
• De zelfregistreerende barometer van Redier
15 Juni 1885 - 5e Jaargang
• De zelfregistreerende thermometer van Redier
15 Augustus 1885 - 5e Jaargang• Een clepsydra of waterklok
15 Januari 1885 - 5e Jaargang
• Een toestelletje, om spijzen te koken en warm te houden
15 Januari 1885 - 5e Jaargang
• Een toren van 300 meter hoogte
15 Februari 1885 - 5e Jaargang
• De stoomheimachine, volgens het stelsel Lacour
15 Februari 1885 - 5e Jaargang
• Twee ongewone proeven met het elektrisch licht
15 Frebruari 1885 - 5e Jaargang
• Het metrisch stelsel van maten en gewichten
15 Februari 1885 - 5e Jaargang
• Het kweeken der seringen
15 Maart 1885 - 5e Jaargang
• De totale maansverduistering van 4 October 1884
15 Maart 1885 - 5e Jaargang
• Schoorsteenbrand
15 Maart 1885 - 5e Jaargang
• Hydraulische accumulatoren
15 Maart 1885 - 5e Jaargang


• De duivenpost
15 Maart 1885 - 5e Jaargang
bamboefluitjes


• De Champagne
15 Maart 1885 - 5e Jaargang
• Een pomp zonder zuiger
15 Maart 1885 - 5e Jaargang
• De huiselijke elektrische verlichting
15 April 1885 - 5e Jaargang
• De Teak- of Djattiboom
15 April 1885 - 5e Jaargang• De wringing van spoorwielen [I]
15 April 1885 - 5e Jaargang
Spoorwiel • Nog iets over de wringing van spoorwielen [II]
15 Juli 1885 - 5e JaargangFiltreertoestel • Een nieuw filtreertoestel voor drinkwater [I]
15 Mei 1885 - 5e Jaargang
• De filtreertoestel van Johnson [II]
15 September 1885 - 5e Jaargang• Een oude en een nieuwe seismograaf
15 Mei 1885 - 5e Jaargang
• Onze toekomstige klokken
15 Mei 1885 - 5e Jaargang
• De werktuigkunde in de keuken
15 Mei 1885 - 5e Jaargang
• De gepolariseerde dubbelschrijftoestel van Estienne
15 Mei 1885 - 5e Jaargang
• De ruïne der vulkanen
15 Mei 1885 - 5e Jaargang
• De atmosferische motor van Davey
15 Mei 1885 - 5e Jaargang• Eb en vloed [1]
15 Mei 1885 - 5e Jaargang
figuur Eb en vloed • Ebbe en vloed in de Java-zee [II].
15 Oktober 1885 - 5e Jaargang
• De schijnbaar onregelmatige getijden in de Java-zee [III]
15 December 1885 - 5e Jaargang
• Naschrift op het voorgaande artikel
15 December 1885 - 5e Jaargang• Het ombiliën-kolenveld van de Padangsche bovenlanden
15 Mei 1885 - 5e Jaargang
• De harmonische tol
15 Juni 1885 - 5e JaargangSchrijfmachine van Hall. • De schrijfmachine van Remington [I]
15 Juni 1885 - 5e Jaargang
• De schrijfmachine van Hall [II]
15 Augustus 1885 - 5e Jaargang• Een machine om erwten te doppen
15 Juni 1885 - 5e Jaargang
• De monitograaf
15 Juni 1885 - 5e Jaargang • Desinfectie [I]
  15 Juni 1885 - 5e Jaargang
 • Desinfectie [II]
  15 Juli 1885 - 5e Jaargang
 • Desinfectie [III]
  15 Augustus 1885 - 5e Jaargang • De bevestiging van het magnetisch spectrum
  15 Juli 1885 - 5e Jaargang
 • Een lamp, die onder water brandt
  15 Juli 1885 - 5e Jaargang
 • Toestellen voor de post-gemeenschap
  bij doorloopende treinen

  15 Juli 1885 - 5e Jaargang
 • Stoom-dynamo's, ter voortbrenging van elektrisch licht
  (Willem Smit & Co.)

  15 Juli 1885 - 5e Jaargang • Panama-kanaal
 • De doorgraving der landengte van Panama [I]
  15 Juli 1885 - 5e Jaargang
 • De doorgraving der landengte van Panama [II]
  15 September 1885 - 5e Jaargang • De eerste luchtreis over het Kanaal
  door Blanchard en Dr. Jeffries

  15 Juli 1885 - 5e Jaargang
 • luchtvaart
 • Pilâtre de Rosier en Romain,
  de eerste slachtoffers der luchtvaart herdacht

  15 September 1885 - 5e Jaargang
 • De luchtvaart door middel van werktuigen, zwaarder dan de lucht
  15 October 1885 - 5e Jaargang • Het Fransche kanon van 34 cM. [I]
  15 Augustus 1885 - 5e Jaargang
 • Het Fransche kanon van 34 cM. [II]
  15 November 1885 - 5e Jaargang • Een werktuigje om sigaretten te maken
  15 Augustus 1885 - 5e Jaargang
 • Naaimachine, komt uit Arbeidsvermogen.
 • De ocuplère of sneltapper van C.J.J. Schmitz
  15 Augustus 1885 - 5e Jaargang
 • Arbeidsvermogen
  15 September 1885 - 5e Jaargang
 • De automotor van Abel Pifre
  15 October 1885 - 5e Jaargang • Het vervaardigen van gloeilampen [I]
  15 September 1885 - 5e Jaargang
 • Het vervaardigen van gloeilampen [II]
  15 October 1885 - 5e Jaargang • De elektrische lichtontsteker
  van A. Radiguet

  15 October 1885 - 5e Jaargang
 • Luchtververschings-toestel,
  door elektriciteit in werking gebracht

  15 October 1885 - 5e Jaargang
 • Een mechanische bakkerij
  15 October 1885 - 5e Jaargang
 • De zonnewarmte, als middel om water te putten
  15 November 1885 - 5e Jaargang
 • De physiograaf,
  15 November 1885 - 5e Jaargang
 • Een machine om kreupelhout te vellen
  15 December 1885 - 5e Jaargang • De elektrische gasontsteker en de
  peiltoestel voor gaslekken, van S. Arnould [II]

  15 December 1885 - 5e Jaargang
 • Het gebruik van den astronomischen kijker
  tot het waarnemen van de hemellichamen

  15 December 1885 - 5e Jaargang
 • Een gasbrander met automatische sluiting
  15 December 1885 - 5e Jaargang


 • webdesign & copyright
  © 2001-2005 Eveline
  →