De Natuur: overzicht 1884


 overzicht
Inhoud
Start
De Natuur
Populair Geïllustreerd Maandschrift,
gewijd aan de natuurkundige wetenschappen en hare toepassingen,

onder redactie van
Dr. A. van Hennekeler en Dr. N. van de Wall.

met medewerking van

Dr. E.F. van de Sande Bakhuijzen, Dr. H. Blink, Dr. J.D. Boeke, Dr. Vitus Bruinsma,
Dr. J. Campert, Dr. J.C. Costerus, H. van Eck, Dr. W. Gleuns, R.E. de Haan, A.D. Hagedoorn,
Dr. P.J. Kaiser, Prof. Dr. C.M. Kan, Dr. N.P. Kapteijn, Dr. D. de Loos,
F.J. Lugt, Dr. J.E. Rombouts, Dr. R. Sinia, Dr. H. van de Stadt, W. Verweij Azn.,
H.C. van Woerden en anderen.


Vierde jaargang 1884 - Vijfde jaargang 1885 - Negende jaargang 1889.

Utrecht, J.G. BroeseLuchtschip •  De stuurmiddelen van het luchtschip
15 Januari 1884
•  De stuurbare luchtballon van Kapiteins Renard en Krebs [1]
15 October 1884
•  Herhaalde proefnemingen met de stuurbare luchtballons
van Kapiteins Renard en Krebs [2]

15 December 1884•  Een elektrische klok
15 Januari 1884
•  Over de schrede als lengtemaat
15 Februari 1884
•  De accumulatoren Faure - Sellon - Volckmar
15 Februari 1884
•  De nieuwe hand-dynamo-machine van E. Gerard
15 Maart 1884rijtuiglantaarn •  Elektrisch licht voor liefhebbers
15 Maart 1884
•  Elektrische lampjes met accumulatoren en elementen
15 December 1884
•  De elektrische verlichting der magazijnen
van den Printemps te Parijs

15 December 1884•  IJzeren spoorweg met enkele rails van Lartigue
15 Februari 1884
elektrische locomotief voor den spoortrein van Lartigue
•  De éénrail-spoorweg van Lartigue,
met elektrische locomotief

15 Juni 1884
•  De luchtspoorweg met enkele rail van Duchamp
15 November 1884•  De telpherage [1]
15 Maart 1884
telpherage •  De telpherage [2]
15 April 1884watervelocipede
•  Water-vélocipèdes [1]
15 Maart 1884

•  Water-vélocipèdes [2]
15 April 1884•  Nieuwe windmolens
15 April 1884
•  De nieuwe gasontstekers van
Dr. Naret en van J. Ullmann [I]

15 Mei 1884

•  De watermotor van F.A. Zschiesche
15 Juni 1884

•  J. Ericsson's zonnemotor
15 Juni 1884

•  Een draagbare stoomboot
15 Juni 1884

•  Een nieuw reddingvlot
15 Augustus 1884

•  Hooge venen
15 Augustus 1884Motor Daussin •  Motoren voor kleine beweegkrachten [1]
De gasmotor Bisschop en de stoommotor Tyson.

15 Juli 1884
Gasmotor Bisschop
•  Motoren voor kleine beweegkrachten [2]
De stoommotoren van Davey en van Daussin.

15 Augustus 1884
•  Motoren voor kleine beweegkrachten [3]
De gasmotor van Forest.

15 September 1884•  De melk, haar bederf, en de middelen tot bewaring
15 September 1884
•  Het stoomrijtuig van A. de Dion, G. Bouton en C. Trépardoux
15 October 1884•  Een negatieve thermometer, korte berichten
15 Februari 1884
barometer •  Fotografie van bliksemstralen
15 Maart 1884 - 4e Jaargang
•  De zelf-registrereerende barometer [H. Dufour]
15 April 1884 - 4e Jaargang
•  Iets over elektrische verschijnselen
15 April 1884 - 4e Jaargang
•  De baroskoop [1]
15 Mei 1884 - 4e Jaargang
•  De baroskoop [2]: correspondentie
15 September 1884 - 4e Jaargang
•  De vorm der bliksemstralen
15 September 1884 - 4e Jaargang
•  Waar en wanneer waait het het hevigst.
15 September 1884 - 4e Jaargang


webdesign & copyright
© 2001-2004 Eveline
→