Geïll. Encyclopaedie: letter I


 voorwoord
Inhoud
Start
 A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Y    Z 


IdaardDorp in Friesland, 3/4 uur N.O. van Rauwerd; gemeente Idaarderadeel.
IdaarderadeelGemeente in Friesland, bevat de dorpen: Aegum, Friens, Grouw, Idaard. Roordahuizen, Warrega, Warstiens en Wartena.
Idsega of IdzegaDorp in Friesland, 1 3/4 uur Z.W. van Sneek, gemeente Wijmbritseradeel.
IdskenhuizenDorp in Friesland, 2 uur N. van de Lemmer; gemeente Doniawerstal.
Igelwolden, DeDorpen: Elahuizen, Kolderwolde, Nyega, en Oudega, in Friesland; gemeente Hemelumer-Oldephaert-en-Noordwolde.
IJZeeboezem van de Zuiderzee, waaraan Amsterdam gebouwd is; 1861 drooggemalen.
IJhorst Dorp in Overijsel, 4 uur N.O. van Zwolle; gemeente Staphorst, a/d Reest.
IJmuidenDorp in Noord-Holland aan het kanaal van Amsterdam naar de N.Zee; gemeente Velzen.
IJsel1) Rivier in Zuid-Holland, valt niet ver van Rotterdam in de Maas.
2) Rivier in Gelderland, loopt in de Zuiderzee.
IJselmonde1) Eiland in Zuid-Holland in de Maasdelta.
2) Dorp in Zuid-Holland op IJselmonde, 2 1/2 uur N.W. van Dordrecht.
IJselmuidenDorp in Overijsel, 1/4 uur N.O. van Kampen.
IJselsteinStad in Utrecht, a/d Holl. IJsel, ruim 3.000 inwoners.
IJzendijkeStad in Zeeland in Zeeuwsch-Vlaanderen, c. 3.000 inwoners.
IJzendoornDorp in Gelderland, 1 1/2 uur O.N.O. van Tiel, bij de Waal.
IlpendamDorp in Noord-Holland, 1 uur Z. van Purmerend, a/h N.Holl.kanaal.
IndijkDorp in Friesland, 2 1/2 uur Z.Z.O. van Sneek; gemeente Wijmbritseradeel.
Indijk of IndijkenDorp in Friesland, 3 uur N.W. van de Lemmer; gemeente Doniawerstal.
Irnsum of EernsumDorp in Friesland, 1 uur Z.Z.O. van Rauwerd; gemeente Rauwerderhem.
ItterenDorp in Limburg, 3/4 uur W.t.N. van Meerssen, bij de Maas.
IttervoortDorp in Limburg, 2 1/2 uur Z.O. van Weert.
IxellesGroot Belgisch fabrieksdorp, 32.000 inwoners.
 A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Y    Z