Geïll. Encyclopaedie: letter F


 voorwoord
Inhoud
Start
 A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Y    Z 


FarmsumDorp in Groningen, 1 uur O. van Appingadam, gemeente Delfzijl.
FeerwerdDorp in Groningen, 1 1/2 uur N.N.O. van Zuidhorn, gemeente Ezinge.
FerwerdDorp in Friesland, 1 1/2 uur Z.W. van Holwerd, gemeente Ferwerderadeel.
FerwerderadeelGemeente in Friesland, bestaat uit: Blija, Ferwerd, Genum, Hallum, Hoogebeintum, Jeslum. Lichtaard, Marrum, Nijkerk, Reitsum en Wanswerd.
FerwoudeDorp in Friesland, 2 uur Z.Z.W. van Bolsward.
FeijenoordVroeger eilandje tegenover Rotterdam, na 1869 wijk van die gemeente. Machinefabrieken.
Fijnaart, DeDorp in Noord-Brabant, 2 uur W. van Zevenbergen.
Finkega of VinkegaDorp in Friesland, 1 1/2 uur Z.t.W. van Oldeberkoop; gemeente Stellingwerf-Westeinde.
FinkumDorp in Friesland, 2 uur N.N.O. van Leeuwarden, gemeente Leeuwarderadeel.
FinsterwoldeDorp in Groningen, 1 1/2 uur N.O. van Winschoten.
FridgumDorp in Friesland, 3 uur N.N.O. van Harlingen, gemeente Barradeel.
FivelingoEen der kwartieren, waarin vroeger Groningen verdeeld werd. Voorn. st.: Appingadam.
FleurusSt. in BelgiŽ, a/d Sambre, 4.000 inwoners. Veldslagen in 1622, 1690, 1794 en 1814.
Flevo1) Meer, oorsprong der Zuiderzee.
2) Eiland in Flevo-meer.
Fochteloo of VochtelooDorp in Friesland, 3 uur O.t.N. van Oldeberkoop; gemeente O.-Stellingwerf.
Folsgare of FolsgaraDorp in Friesland, 3/4 uur W.t.N. van Sneek.
FontenoyDorp in BelgiŽ; veldslag 1745.
FoudgumDorp in Friesland, 1 uur W.Z.W. van Holwerd.
FranekerStad in Friesland, 6.500 inwoners. Planetarium van Eysinga.
FranekeradeelGemeente in Friesland, bestaat uit: Achlum, Boer, Dongjum, Herbaijum, Hitsum, Midlum, Peins, Ried, Schalsum, Sweins en Tjum.
FransumDorp in Groningen, 1 uur N.O. van Zuidhorn, gemeente Aduard.
FrederiksoordKolonie der Maatsch. Van Weldadigheid, gemeente Vledder in Drente en W. Stellingwerf in Friesland.
FriensDorp in Friesland, 1/2 uur O. van Rauwerd, gemeente Idaarderadeel.
FrieslandNederlandsche provincie 3320 km2 , 332.000 inwoners. Hoofdstad Leeuwarden.
St.: Harlingen, Franeker, Dokkum, Makkum, Bolsward, IJlst, Sneek, Heerenveen, de Lemmer, Sloten, Stavoren,Hindeloopen, Workum. Eil.:Ameland, Schiermonnikoog. Veel meren en vaarten. Landbouwproducten. Tot c. 800 koninkrijk; 800-1498 onder potestaten; 1498-1500 onder de heeren van Saksen, van BourgondiŽ en den koning van Spanje. Daarna lid der Unie van Utrecht.
 A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Y    Z