Zegel-tarief


 Overzicht
Inhoud
Start
Zegel-tarief.


Formaat-zegel.
    Prijzen     
Groot Register-Papier   f 2,50
Register-Papier   " 1,50
Gewoon Papier   " 1,-
Half vel gewoon Papier   " 0,50
Klein Papier   " 0,30


   Papier met een zegel van 30 cent kan alleen gebruikt worden voor eenzijdige, onderhandsche akten en geschriften, zonder tusschenkomst van eenig openbaar ambtenaar opgemaakt; verklaringen van gerechtigheid ten behoeve van schuldeischers van den Staat; attestatiën de vita, benoodigd tot het ontvangen van lijfrenten, pensioenen of riddersoldijen ten laste van den Staat; mandaten en ordonnantiën van betaling; betaalsrollen en kwitantiën wegens betaalde rijks-, provinciale of plaatselijke belastingen, polder-, dijk-, molen- en sluisgelden.

ONDERHANDSCHE AKTEN
Verhuring van Onroerende goederen.
f 250 en daar beneden vrij van zegel.
   Verder 10 cents voor elke 100 gulden, tot 5000 gulden toe met afronding tot veelvouden van f 250.
   Boven 5000 gulden met afronding tot veelvouden van f 500.

VOORBEELDEN.
Bedrag waarover
het contract loopt.
Afgerond tot Kosten zegelrecht.
f  300,- f  500,- f  5,-
f  700,- f  750,- f  7,50
f  830,- f 1000,- f 10,-
f 3100,- f 3250,- f 32,50
f 3250,- f 3250,- f 32,50
f 5200,- f 5500,- f 55,-
f 5700,- f 6000,- f 60,-


webdesign & copyright
© 2001-2003 Eveline