Maten & Gewichten

 Overzicht
Inhoud
Start
Nederlandsche maten en gewichten.


Hoofdworden.   Voorvoegsels.
METER of el.   MYRIA of tienduizendvoud.
ARE " Vierk. Roede.   KILO " duizendvoud.
STÈRE " Kubieke El.   HECTO " honderdvoud
LITER " Kop of Kan.   DECA " tienvoud.
GRAM of Wichtje.   DECI " tiende deel.
        CENTI " honderdste deel.
        MILLI " duizendste deel.


Lengtemaat.   Inhoudsmaat.
M.M.   Myriameter   of   10 Mijl.     K.L.   Kiloliter   of   10 Mud of Vat.
K.M.   Kilometer   "   Mijl.   H.L.   Hectoliter   of   Mud of Vat.
H.M.   Hectometer   "   100 El.   D.L.   Decaliter   of   Schepel.
D.M.   Decameter   "   Roede.   L.   Liter   of   Kop of Kan.
M.   Meter   "   El.   d.L.   deciliter   of   Maatje.
d.M.   decimeter   "   Palm.   c.L.   centiliter   of   Vingerhoed.
c.M.   centimeter   "   Duim.                
m.M.   millimeter   "   Streep.                
69 centimeter is evenveel als eene oude Amsterdamsche el.


Vlaktemaat.   Gewichten.
H.A.   Hectare   of   Bunder       M.G.   Myriagram   of   10 Pond.
A.   Are   "   Vierk. Roede.       K.G.   Kilogram, Kilo   of   Pond.
c.A.   centiare   "   Vierk. El.       H.G.   Hectogram   of   Ons.
M2.   Vierk. M.   "   Vierk. El.       D.G.   Decagram   of   Lood.

Ruimtemaat.
      G.   Gram   of   Wichtje.
S.   Stère   of   Kubieke El.       d.G.   Decigram   of   Korrel.
M3.   Kub. M.   "   Kubieke El.  


webdesign & copyright
© 2001-2003 Eveline