Almanak 1918-Overzicht


Inhoud
Start
Voor Hart en Huis, almanak voor het jaar 1918 Voor Hart en Huis
Almanak voor het jaar
1918
door de redactie van
"De Vriend van Oud en Jong"
38e jaargang
belangrijk uitgebreid
met vele mooie plaatjes

J.J. GROEN & ZOON / UITGEVERS / LEIDEN
prijs 16 cents
Een deel van de inhoud:
Zons- en Maansverduisteringen in 1918. Koloniale maten. Weekmarkten.
Zegeltarieven. Vreemde Munten. Posterijen.
Nederlandsche maten en gewichten. Rijkstelegraaf (Telegramtarief). Watergetijden.
webdesign & copyright
© 2001-2003 Eveline