Bestuurders


 Overzicht
Inhoud
Start
Bestuurders der Weesinrichting.


G.A. HOOGEVEEN, te Alfen a/d. Rijn, Eere-President.
H. DUIJS Sr., te Nijmegen, President.
G. YPENBURG, te Arnhem, 1e Secretaris.
L.J. LUIJKS, te Rotterdam, 2e Secretaris.
E.J. GRIFFIJN, te Arnhem.
J. VAN DER KOLK, te Zwolle.
A. VAN PELT, te St.-Anna.
J. VAN 'T LINDENHOUT, te Neerbosch, Dir.-Penningm.

Het Bestuur heeft den heer G. YPENBURG benoemd tot het nazien van de administratie.


webdesign & copyright
© 2001-2003 Eveline